Realizatorem projektu „Klimat na rozwój - szkolenia dla kadr obiektów noclegowych w Kołobrzegu” jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. działająca od 1991r. Firma jest wiodącym wydawcą turystycznych materiałów informacyjnych i promocyjnych, organizatorem imprez i targów turystycznych oraz szkoleń dla pracowników branży turystycznej.

Firma prowadzi Ośrodek Szkoleń Turystycznych, organizuje specjalistyczne szkolenia turystyczne, m.in. dla pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, animatorów turystyki, kreatorów produktów turystycznych i wielu innych kursów doszkalających w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Poza bieżącą działalnością szkoleniową i wydawniczą realizujemy także projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatnio przeprowadziliśmy m. in.

 

  • TURYSTYKA MA POTENCJAŁ - nowe zawody szansą rozwoju przedsiębiorstw turystycznych”
  • MORZE NOWYCH MOŻLIWOŚCI - rozwój konkurencyjności biur turystycznych w regionie”
  • MORZE MOŻLIWOŚCI GÓRY POZNANIA - szkolenia dla pracowników w województwie zachodniopomorskim”